ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 27, 2010

പരീക്കുട്ടി : ഇമോഷണല്‍ ചെമ്മീന്‍ റോസ്റ്റ്(credits: സുദീപ്, ഗാര്‍ഗി, അഭിജ. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട് ടൌണ്‍, സമയം: മാര്‍ച്ച്‌ 4 ഉച്ച, റഷീദിന്റെ reception-നു ശേഷം)