വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 08, 2013

പന്നികളില്‍ നിന്നു മാറി ഒരു പെണ്ണാണ്

ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പായി കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം എഴുതിയത്.

(ചുള്ളിക്കാടിനല്ല.
ചുള്ളിക്കാട് 1997-ല്‍ എഴുതിയ 'പന്നി' എന്ന കവിത ഇപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്.)

ഫീകരം.
കീഴടക്കി മാത്രം ശീലമുള്ള പന്നികള്‍
(ശരിക്കുമുള്ള പന്നികള്‍ ക്ഷമിക്കുക)
ഈ വക കാവ്യ കീഴടക്കലുകള്‍
ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടി
രിക്കട്ടെ.

എന്ന്
സ്വന്തം :
മറ്റേതു സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും എന്ന പോലെ
എന്റെ അമ്മയ്ക്കും പെങ്ങള്‍ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കള്‍ക്കും
ഒന്നും ലൈംഗിക സ്വാത്രന്ത്ര്യം എന്നല്ല
ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും
ഞാനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതുന്ന;
അറിവിന്റെ കനികളില്‍ വശീകൃതനാവുന്ന;
ദിവ്യദു:ഖങ്ങള്‍ കേട്ടിരിക്കുകയും
തന്റെ ദിവ്യദു:ഖങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ മനസ്സുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന;
ആരുടെയും സ്വര്‍ഗ്ഗ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് പതാക ഏന്താത്ത;
ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന;
ഒരു പെണ്ണാണ്.

(ചിത്രം : ജിബ്രാന്‍)

ഈ കവിത എഴുതിയതിനുശേഷം കവിയുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംവാദം ഇവിടെ കാണാം.